Category Archives: Выполнение ТУ, согласование

Подключение субабонентов от основного потребителя

Облэнерго требует договор об общем использовании электрических сетей с каждым потребителем ссылаясь на п. 1.7 ППЭЭ. Вопросы:
1. К сожалению не нашёл про лицензирование — нужно ли оно мне если потребители находятся на ограниченной территории предприятия и дальность передачи не выходит за пределы предприятия и не превышает 300 метров ?
2. Почему я должен платить за потреблённую электроэнергию по основному счётчику, плюс должны платить все потребители по своим счётчикам, а уж потом какая-то часть ко мне вернётся ? Да мне банально неоткуда взять эти деньги.

Відповідь НКРЕ

Щодо першого питання. Основному споживачу не потрібна ліцензія на право здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами, оскільки спільне використання не є передачею. Передачу здійснює електропередавальна компанія використовуючи в тому числі мережі інших власників за договором про спільне використання технологічних електричних мереж.
Щодо другого питання. Відповідно до положень пункту 1.11 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами) (далі – Правила), у разі передачі електроустановки або її частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії щодо електрозабезпечення орендованої електроустановки або її частини між орендарем та суб’єктами електроенергетики мають бути укладені відповідні договори згідно з вимогами цих Правил.
Звертаємо увагу, що у разі, якщо договором оренди не обумовлено передачі орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії щодо електрозабезпечення орендованої електроустановки або її частини, енергопостачальна компанія не має підстав щодо укладення з таким орендарем відповідних договорів згідно з вимогами Правил.
Слід зазначити, що згідно з положеннями пунктів 6.23-6.23.1.1 Правил, обсяг електричної енергії, спожитої основним споживачем та субспоживачем, визначається залежно від порядку (схеми) приєднання засобів обліку з урахуванням втрат електричної енергії, пов’язаних із спільним використанням технологічних електричних мереж основного споживача; у разі послідовного приєднання засобів обліку споживача та субспоживача; якщо точка продажу електричної енергії субспоживачу встановлена на межі балансової належності суміжних електроустановок, які належать за ознакою права власності основному споживачу та субспоживачу: для визначення обсягу електричної енергії, спожитої основним споживачем, обсяг втрат електричної енергії, пов’язаних із спільним використанням технологічних електричних мереж основного споживача, віднімається від різниці між обсягом електричної енергії, що надійшла в електричні мережі основного споживача, та обсягом електричної енергії, відданої в електричні мережі субспоживача (субспоживачів); обсяг електричної енергії, спожитої субспоживачем, визначається за засобом обліку електричної енергії, отриманої субспоживачем.
Додатково повідомляємо, що згідно з положенням пункту 1.7 Правил, у разі використання технологічних електричних мереж електропередавальною організацією відносини між власником цих мереж та електропередавальною організацією, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається між ними на основі типового договору (Додаток 2 до Правил).
Основний споживач не має права відмовити електропередавальній організації, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, в укладенні (переукладенні) договору про спільне використання технологічних електричних мереж, а субспоживачу у разі дотримання ним вимог цих Правил в укладенні (переукладенні) договору про технічне забезпечення електропостачання споживача в передбачених цими Правилами випадках.

Технические условия обязывают установить ТП

Садовым товариществом под г. Харьковом, были запрошены ТУ на присоединение. В результате в выданных ТУ компания обязала установить ТП с 4 6кВ ячейками, 6 ячеек по 0,4 кВ, проходную 2-х трансформаторную, в кап здании ( вобщем перечислять можно в обморок упасть и все за счет членов СТ). 80% членов СТ пенсионеры. Каким образом добиться нормальных ТУ поставить ТП исключительно для нужд СТ тупиковую блочно-комплектную.

Какую точку подключения должен указать энергопоставщик в технических условиях

Прокомментируйте п.4, ст.30 Закона Украины «Про регулювання містобудівної діяльності»
Я предприниматель. Мне, для электроснабжения столярного цеха, необходимо 30кВт мощности, а ближайшая подстанция энергопоставщика, от которой реально можно подключится, находится на расстоянии 200м.
Вопрос: Какую точку подключения должен указать энергопоставщик в технических условиях , если в пункте 4 статьи 30 Закона Украины «Про регулювання містобудівної діяльності» указано — «У технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки» ?

Відповідь НКРЕ

Відповідно до положень статті 30 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”(далі-Закон), технічні умови — це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.
Фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов згідно із поданою нею заявою.
Технічні умови надаються протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.
Технічні умови повинні відповідати законодавству, містити достовірну інформацію та обґрунтовані вимоги до об’єктів будівництва, а також відповідати намірам заявника щодо забудови земельної ділянки.
У технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки.