Имеет ли право основной потребитель отказать в передаче эл.энергии субпотребителю по ранее выданныим тех.условиям?

Имеет ли право основной потребитель отказать в передаче эл.энергии субпотребителю по ранее выданныи тех.условиям?

Відповідь НКРЕ

Відповідно до частини першої статті 316 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону (частина перша та друга статті 319ЦКУ).
Враховуючи вищевикладене, дозвіл на приєднання мереж замовника до електричних мереж споживачів (основних споживачів) має визначати власник відповідних мереж.
Частиною першою статті 179 Господарського Кодексу України (далі – ГКУ) визначено, що, майново-господарські зобов’язання, які виникають між суб’єктами господарювання або між суб’єктами господарювання і негосподарюючими суб’єктами — юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов’язаннями.
Загальний порядок укладання господарських договорів встановлено статтею 181 ГКУ.
Відповідно до положень пункту 19 Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 489 технічні умови надаються юридичними особами, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або забезпечують їх експлуатацію.
Крім того, оскільки технічні умови є невід’ємним додатком до договору про приєднання, вони набирають чинності одночасно з датою набрання чинності договору про приєднання, якщо інше не зазначено в договорі.
Статтею 188 ГКУ встановлено, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.
Відповідно до статті 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Враховуючи вищенаведене, спірні питання між споживачем та субспоживачем можуть вирішуватись в установленому законодавством порядку, зокрема в судовому.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

Это не спам.